y ffasiwn beth

Mae yna gyfres ddifyr iawn ar S4C ar hyn o bryd - Gareth a Wil - yn dilyn gyrfa dau Gymro yn y byd modelu. Yn ogystal a bod yn hyfryd i'w gwylio, mae'r ddau i'w weld yn fois neis iawn a'i traed ar y ddaear. Mae'n amlwg fod y ddau wedi gorfod newid ei personoliaeth cryn dipyn i ffitio fewn i'r byd high-camp yma, a mae eu hacenion wrth siarad Saesneg wedi newid i'r acen Llundeinig arferol. Er hynny mae'n edrych fel fod y ddau yn gwrthod cyfaddawdu gormod - Wil mewn un golygfa yn trio cael ei berswadio gan un asiant i gael ei ddannedd wedi ei 'drwsio' ac yn eitha grac am y peth ar ôl iddo ddod allan o'r swyddfa.

Bywyd byr sydd gan fodel, a dyna pam mae gymaint a'u bryd ar drio gyrfa ym myd actio neu cerddoriaeth. Beth bynnag ewn nhw ymlaen i wneud mi fydd yn ddiddorol gweld sut y bydd gyrfa y ddau yma'n datblygu yn y dyfodol.

No comments: