croen i groin

Newydd ddarganfod gwefan bach diddorol Zerocrop, sydd yn gyfansoddwr techno/electronica gyda delwedd reit wahanol. Mae'r caneuon a'r ddelwedd yn deillio o'r sîn hoyw croenben.

Mae hysbysebion bach wedi bod yng nghefn cylchgronau hoyw erioed, gan ddynion yn chwilio am ryw yn fwy na dim, ond fe symudodd hyn i'r we ac i'r teleffôn yn y 90au hwyr. Mae cael hysbyseb lleisiol ynghyd a llun yn fwy deniadol wrth gwrs a mae hyn wedi creu diwydiant newydd. Sail llawer o'r caneuon yw sampls sydd wedi cymeryd oddi ar hysbysebion ffôn gan ddynion yn cysylltu a'i gilydd.

Dwi'n hoff yn arbennig o Name Check - mae hwn yn samplo'r dynion yn dweud eu enw ar y neges ffôn ac yn gwneud defnyddio effeithiol iawn ohono.

Mae'r wefan yn defnyddio Flash mewn ffordd slic iawn a mae'r holl beth yn eitha rhywiol. Rhywbeth tanddaearol yw hyn yn y bôn ond mae'n symud y peth ymlaen o Jimmy Somerville 'ta beth. Mae'r caneuon ar y wefan dan y teitl 'Head Fuck'.

chwytha fy nghorn

Mae'r papurau Cymreig wedi bod yn gwlychu'u hunain fod ein hoff 'actor', Ioan Gruffudd wedi arwyddo cytundeb i hysbysebu dillad Burberry. Dyma ychydig o luniau o Ioan a Rachel Weisz yn saethu lluniau ar gyfer yr ymgyrch newydd.

chwarae efo peli

Wnes i sbotio ychydig o dalent yn ddiweddar, yn y man rhyfeddaf sef ar Wedi 7, ond dim ond nawr dwi wedi cael gafael ar luniau.

Fe roedd y pêl-droediwr Owain Tudur Jones yn arfer chwarae i Fangor a nawr ar gontract gyda tîm Abertawe. Dwi ddim yn deall dim am bêl-droed ond mae'n debyg fod ei dalentau ar y cae cyn gystal a'i dalent mwy amlwg. Mae'n biti nad yw yn rhestr y Western Mail o'r dynion mwya' rhywiol yng Nghymru (rhestr wedi ei lunio gan fenywod hanner-dall) - falle blwyddyn nesa?

Dyma ychydig o luniau.. diolch i W am y rhain!