cusan kevin

Dwi'n gwybod eich bod chi gyd eisiau gwybod be sy'n digwydd yng nghyfres ddrama poethaf America, Brothers & Sisters? Wel, falle ddim, ond dwi am sgrifennu amdano unwaith eto. Y newyddion da yw fod y gyfres wedi ei 'bigo fyny' am dymor llawn, sef 22 pennod. Mae'n edrych hefyd fel petai y cymeriad hoyw Kevin, sy'n cael ei chwarae gan Matthew Rhys, am fod yn gymeriad canolog i'r dyfodol, nid fel gimic fel sy'n gallu digwydd yn aml gyda teledu America.

Fe gafodd Kevin bach o ramant yn y bennod diwetha a mae rhywun hyfryd wedi rhoi clip ar youtube - dyma fe. Sgwi yn wir!

brodyr a chwiorydd

Newyddion o LA:
Yn ddiweddar dwi wedi bod yn gwylio drama newydd ar sianel abc, Brothers and Sisters. Yr unig rheswm i wylio yw fod Matthew Rhys ynddo - mae'n chwarae rhan 'Kevin', cyfreithiwr (sy'n digwydd bod yn hoyw). Wel fe a Dave Annable sy'n hoff o ymddangos mewn golygfeydd heb ei grys - dim syniad eto os fydd Matthew yn dinoethi ond hei, ni'n byw mewn gobaith.

Dwi ddim yn meddwl fasen i'n gwylio'r math yma o raglen fel arfer, a mae gan Matthew dechneg ychydig yn ryfedd o chwarae y cymeriad yma fel petai rhyw wynt cas dan ei drwyn o hyd. Ond fe wnai roi cyfle iddo am ychydig o bennodau eto.

Mae gan y raglen wefan gyda bywgraffiad i'r actorion a mae un neu ddau sylw difyr yn un Matthew: "Matthew Rhys was born and raised in the historic city of Cardiff". "Rhys realized that a career in farming or in the armed forces was not for him" - sôn am random.

cowbois califfornia

Dwi allan yn LA, sydd ddim cweit yn y 'gorllewin gwyllt' er fod llawer o'r ffilmiau cowbois ac indians wedi ffilmio yng Nghaliffornia. Fe es i barti ar y thema honno wythnos diwetha, mewn gwisg cowboi a Stetson binc!

Mae fy amser yn brin a'r hyn oeddwn i am ysgrifennu oedd mod i wedi gwylio 'Cowbois ac Injans' ar wefan band-llydan S4C pnawn 'ma. Dwi ddim yn siwr be i feddwl am hwn, wnes i ddim chwerthin llawer mae'n wir ond mae rheswm pwysicach i'w wylio - mae Geraint Todd nôl ar ein sgrîn eto (neu ar sgrîn fy Mac) a hwre am hynny!

Dwi eisiau cynnwys llun fan hyn ond dwi ddim yn gallu cymryd captures o'r llif fideo. Mae Geraint yn edrych mor rhywiol ac erioed, er dwi ddim yn siwr fod y siwt las yn ei siwtio (syr). Ac ydw i'n iawn i feddwl ei fod wedi gwynnu ei ddannedd i ryw arlliw Vita ultra-white hynod annaturiol?