gareth thomas

Llongyfarchiadau i cyn-gapten tîm rygbi Cymru, Gareth Thomas am ddod allan heddiw. Rwy'n poeni ychydig am ei fod wedi gwneud hynny yn y Daily Mail - dwi ddim yn deall pam dewis y papur arbennig hwnnw (sydd yn nodedig am argraffu yr erthygl hynod homoffobig am Stephen Gately).

Mi rydyn ni'n bell oddi yno ar hyn o bryd ond gobeithio rhyw ddydd na fydd hi'n destun newyddion fod chwaraewr rygbi (neu unrhyw berson arall yn myd chwaraeon) yn hoyw.

pigion 9/12

Mae Derek Brockway wedi bod yn dysgu Cymraeg yn ddiwyd ers rhai blynyddoedd, a mae e nawr wedi dechrau sgrifennu llyfrau Cymraeg i blant. Dwi wedi cael copi o'i lyfr cynta - Sblash gyda Fflap a Seren a fydd e'n anrheg dolig bach handi i fy nith dwi'n meddwl.

Os ydych chi'n ffan o Aneurin Barnard (pwy sy' ddim?) beth am bleidleisio iddo yng nghwobrau theatr 'WhatsOnStage'. Allwch chi bleidleisio fan hyn yn yr adran 'Best Actor in a Musical' (does dim angen i chi pleidleisio ymhob categori. Mae Rowan Atkinson ar y blaen ar hyn o bryd ond Aneurin yn ail haeddiannol.