pigion 16/11

Fe gyhoeddodd Nigel Owens ei hunangofiant yn Gymraeg llynedd a nawr mae fersiwn Saesneg wedi ei gyhoeddi. Rhywbeth i lenwi eich hosan dolig 'falle.

Roedd yna eitem bach diddorol yn y Guardian am waith Daniel Evans fel cyfarwyddwr artistig newydd y 'Sheffield Theatres'.

Ac yn ola' dyma dudalen gwe od iawn gyda cyflwynwyr Wedi 3 yn meimio i gân 'Fame'.

pigion

Yn ôl y DJ Chris Needs mae e wedi derbyn bygythiadau gan rai pobl yng Nghymru oherwydd ei rywioldeb. Mae'n drist i glywed hynny er ychydig yn anodd i gredu. Mae'r stori yma yn codi drwy gyd-ddigwyddiad pan fod Chris yn lansio ail rhan ei hunan-gofiant.

Ar drywydd gwahanol mae'r calendrau 'noeth' bob amser yn ffordd poblogaidd i godi arian a mae un newydd yn cael ei gyhoeddi ar gyfer elusen Tŷ Gobaith. Mi fydd yn cynnwys llun o'r canwr Mark Evans (hwre) a Stifyn Parri (ooooce).

Yn anffodus dyw'r lluniau ddim ar y we, ond mae hyn yn esgus i ni bostio cwpl o luniau perthnasol o Mark:
cofio gyda john davies

Dwi newydd sylwi fod y rhaglen Cofio wedi bod yn cyfweld John Davies - rhaglen sy'n cyfuno hen glipiau o'r archif a cyfweliad yn stiwdio. Yn ogystal a sôn am ei fagwraeth a'i waith academaidd mae e hefyd yn sôn am ei rywioldeb. Fe wnaeth e gyfweliad emosiynol gyda rhaglen Y Byd ar Bedwar pan benderfynodd 'dod allan' yn gyhoeddus.

Nid yn unig mae John Bwlchllan yn arwr am ein dysgu am hanes Cymru, mae'n arwr am allu siarad yn onest am ei rywioldeb hefyd a gobeithio addysgu rhai o'i cyd-Gymry. Os ydych chi tu allan i Gymru, gallwch chi wylio y rhaglen ar S4/Clic.

pobol y cwm a gwobr stonewall

Mae Pobol y Cwm wedi ei enwebu yng nghwobrau Stonewall eleni ar gyfer eu portread o gymeriadau hoyw fel Iolo a Gwyneth. Mi fydd rhaglen Wedi 7 yn darlledu yn fyw o'r gwobrau ar nos Iau. Fydd hi'n rhy gynnar yn y bore fan i'w wylio'n fyw felly dwi'n edrych ymlaen i weld y rhaglen bore fory ar Clic.

misfits

Dwi newydd ddarllen am y ddrama newydd ar E4 - Misfits. Un o'r prif actorion yn y gyfres yw Iwan Rheon (gynt o Pobol y Cwm a Spring Awakening). O'n i'n ffan o Skins er nad oeddwn i'n rhan o'r farchnad darged, a mae'r gyfres yma yn edrych yn eitha diddorol.