geraint owen

Roedd yn flin iawn gen i glywed am farwolaeth sydyn Geraint Owen, actor dwi'n gofio fel Rod ar Pobol y Cwm. Mae'n wir i ddweud fod gen i ychydig o crush arno yn fy arddegau ar adeg lle nad oedd llawer o wynebau golygus ar S4C.

'Does dim syndod chwaith ei fod wedi cael ei ystyried ar gyfer rôl James Bond, nid ar chwarae bach mae hynny yn digwydd.

Pob cydymdeimlad i'w deulu.