nofio am aur

Yn ôl hyfforddwr nofio cenedlaethol Awstralia mi ddylai David Davies fod yn arwr cenedlaethol yng Nghymru. Wel rydyn ni'n gwybod hyn ers tipyn ond nawr ei fod wedi ennill medal aur yng Ngemau'r Gymanwlad, gobeithio fydd ei broffil yn codi cryn dipyn. Llongyfarchiadau iddo a gobeithio y bydd ei yrfa yn mynd o nerth i nerth.

Os ydych chi eisiau gweld mwy o David, mi fydd rhaglen ddogfen amdano yn cael ei ddangos nos Sul ar S4C, yn ei ddilyn dros y misoedd yn arwain fyny at y gemau yn Melbourne. Cofiwch wylio felly... nos Sul, Mawrth 26 am 21:00.