wawffactori

Mi wnes i wylio ychydig o sioe dalent S4C 'Wawffactor' heno. Mi roeddwn i'n ysu i newid y sianel yn eitha cloi - doedd dim byd yn fy nenu a nghadw i wylio. Mae'r rhaglen yma yn gopï amlwg o raglenni tebyg yn Saesneg wrth gwrs ond mae rhaglenni talent yn hen ffurf sy'n cael eu ail-greu ymhob cenehedlaeth.

Nawr rhaid dweud mod i wedi bod yn ffan o rai rhaglenni o'r math yma, ond roedd yn well gen i Fame Academy na Pop Idol am fod cyfle i weld dawn y perfformwyr tu ôl y llwyfan a nid jyst canu am 3 munud.

Ond i ddychwelyd i'r fersiwn Gymraeg... Mae cynhyrchiad y sioe yn ddigon proffesiynol ond dwi ddim yn deall pam fod Aled Haydn-Jones ar y panel. O leia fe ellir dweud fod gan Owen Powell a Peredur ap Gwynedd brofiad helaeth o'r byd pop, er nad ydw i'n ymwybodol fod ganddynt profiad fel rheolwyr. Dwi'n deall fod y panel i gyd yn ifanc a deniadol i'r gynulleidfa ond does dim yr un dyfnder yn eu sylwadau a sydd gan y beirnaid hynach, mwy profiadol sydd ar y rhaglenni Saesneg.

Ychydig yn arwynebol yw teimlad y rhaglen, a mae sylwadau y panel ychydig yn gyfyngedig oherwydd y ffaith fod Cymru mor fach a rhaid peidio bod rhy gâs. Fe wnaeth un merch heno glôd am ei llais er ei bod wedi methu taro'r nodyn cywir unwaith allan o bob bump. Felly nid yw'r perfformwyr bob tro yn cael y feirniadaeth onest mae nhw'n eu haeddu. Does dim angen creu Seimon Cowal Cymreig ond mae'n well i fod yn onest nag i lyfu tîn nag yw?

Pwynt arall werth ei nodi yw lle mae'r bechgyn? Mae'n demtasiwn dweud fod Cymru dal yn hen-ffasiwn a fod ein diwylliant rhy 'macho' fel nad yw bechgyn yn gallu teimlo'n hyderus yn y fath amgylchedd. Ond dyw hyn ddim mor wir a hynny, gan fod digon o fechgyn yn cymryd rhan mewn cystadlaethau canu a dawnsio yn yr eisteddfodau.

Os yw bachgen yn dangos diddordeb mewn canu, mae'n bosib fod yna bwysau i ddilyn llwybrau 'addas' fel canu mewn côr, canu eisteddfodol (canu gwerin yn aml iawn) neu fynd i ysgol gerdd. Hefyd wrth gwrs mae bechgyn ifanc yn llawer mwy cyffyrddus yn canu mewn band roc neu phop. Felly mae yna amryw o resymau am wn i pam nad oes fwy o fechgyn wedi ceisio fel canwr pop unigol ar sioe o'r math yma.

Mi wnaeth nifer o fechgyn drio yn y clyweliadau mae'n amlwg, ond nid oeddent yn ddigon da. Allan o'r 20 person aeth i rownd derfynol cystadleuaeth Wawffactor, dim ond 4 oedd yn fechgyn a fe aethon nhw allan o'r gystadleuaeth yn reit gynnar. O sylwadau y beirniaid, mae'n edrych fel tase'r dalent lleisiol yno ond ddim y dechneg perfformio a'r hyder - symptom falle o ddiffyg hyfforddiant a chefnogaeth i fechgyn sydd eisiau canu ond ddim yn dod o draddodiad eisteddfodol.

O edrych ar y rhai sydd ar ôl yn y gystadleuaeth, dyw hi ddim yn rhy anodd gweld y bydd yr ennillydd yn ferch blonde arall sydd yn gallu canu'n 'neis' ond ddim yn cynnig unrhyw beth unigryw. Fy hun.. dwi'n gobeithio wneith Rebecca Trehearn fynd a'r wobr.

No comments: