tydi cariad yn strêt?

Wnes i wylio "Tydi Cariad yn Grêt" heno, sef rhaglen ar S4C i ddathlu diwrnod Santes Dwynwen. Roedd yna nifer o 'enwogion' arno yn trafod yn agored iawn eu profiadau caru a rhyw. Dwi'n credu nad oedd rhai o'r dynion yn dweud y gwir yn rhai o'i hanesion, ond does dim syrpreis fan yna.

Dda gweld hefyd fod Stifyn Parri arno i ddangos fod perthnasau hoyw yn union run fath a rhai strêt - yn dibynnu ar gariad, rhamant, onestrwydd a pethau da felna (ac yn gallu dioddef o'r un problemau hefyd). Ond mae'n biti fod Stifyn yn rhyw fath o token gay i deledu Cymraeg - lle mae'r selebs hoyw arall i gyd? Yn sicr mae mwy allan yno a dyw nhw ddim 'yn y geudy' chwaith (maddeuwch y bathiad).

Mae'r ymwybyddiaeth (neu'r dderbynniaeth) o fywyd hoyw wedi codi yn aruthrol yn Lloegr hyd yn oed yn y deg mlynedd diwethaf, yn bennaf trwy gyfrwng teledu, fel fod rhywioldeb yn cael ei blethu i mewn yn hollol naturiol i ddramau yn ogystal a bywyd preifat actorion neu gantorion.

Yr unig peth sydd gennym ni nawr yng Nghymru yw stereoteip Matt Lucas - mae e'n deall bywyd fel dyn hoyw, ond ddim fel Cymro Cymraeg hoyw yn anffodus. Sawl blwyddyn arall fydd hi'n gymryd i'r un dealltwriaeth a newid cymdeithasol ei gyflawni yn y Gymry Gymraeg ac os yna unrhyw allan yna yn trio newid pethe?

No comments: