gwynt têg

Roedd hi'n ddiwrnod olaf yn y gwaith i un o'm cyd-weithwyr heddiw. Mae e'n gadael i redeg busnes un-dyn (wel.. dau ddyn falle). Gwynt têg ar ei ôl, neu wynt ar ei ôl ddylen i ddweud. Roedd e'n drewi.

Dwi'n gwybod mai blog hyfryd yw hwn i fod, ond weithiau alla'i ddim helpu fod fy ochr milain yn dod i'r golwg. Ond wir, roedd e'n bosib 'clywed' y boi ma'n dod drwy synnwyr arogl yn unig. Roedd e ychydig yn dew, nid yn anferth, ond yn ddigon mawr i chwysu fel mochyn ac erbyn diwedd y dydd roedd e'n anodd mynd i fyny ato heb grychu dy drwyn.

Doedd e ddim yn weithiwr da iawn chwaith. Roedd e'n gwneud y lleia posib er mwyn cael rhywbeth i 'weithio'. Fasen i ddim yn datgelu llawer i ddweud mai rhaglennwr oedd e, yn ysgrifennu côd gyfrifiadurol i wefannau. Nid felna ddechreuodd e gyda'r cwmni, ond fel dylunydd, ond doedd e fawr o gop ar hynny a fe wnaeth y cyfarwyddwyr creadigol ddweud 'dim diolch.. shiftwch e i'r adran dechnegol'.

Er ei fod wedi gweithio yn y rôl yma ers 4 mlynedd, doedd e heb ddysgu dim byd, a roedd e'n gwneud yr un camgymeriadau drosodd a throsodd. Mae hyn yn bennaf am ei fod yn copïo y côd o un prosiect i brosiect newydd, gyda'r holl nonsens a'r hacs yn adeiladu fyny fel tŵr o gardiau. Pam fod neb wedi ei sacio medde chi? Wel fe roedd problem gyda diffyg goruwchwyliaeth a rheolaeth ar y tîm datblygu ond mae hynny'n stori arall.

Mi fydd ei legasi gyda ni am flynyddoedd i ddod mae'n siwr, wrth i rywun arall drwsio yr holl broblemau fydd yn codi o'i waith. Felly tata a phob lwc gyda dy hobi yn adeiladu modelau Lego, o leia fydd hi ddim mor hawdd i wneud cawlach o fodel Lego r'un fath a gwnest ti gyda'r gwefannau.

No comments: