bocs sioc

Mae pawb nôl yn y gwaith ar ôl y Nadolig a mae un neu ddau wedi dod a bocsys o siocled i'r gwaith - rhan o'r pentwr wnaethon nhw fethu a bwyta dros yr Ŵyl. Mae hyn yn beth peryg iawn - mae yna dŵr o focsys ar silff ynghanol y stafell a pob tro mae rhywun yn basio mae'r demtasiwn yn ormod. Fe ddiflannodd cynnwys y tin mawr Roses mewn tua dau ddiwrnod.

Heddiw, fi oedd y person olaf yn y gwaith (ar fy ochr i o'r swyddfa 'ta beth) ac wrth gloi fyny, mi wnes i daro golwg ar focs bach del, coch. Roedd rhaid cael golwg - a wedi ei agor mi wnes i gymryd llond llaw o Buttons siocled a'i sglaffio mewn un symudiad. Mi o'n i'n teimlo'n euog wedyn ond o leia wnaeth neb fy ngweld. Wnewch chi gadw fy nghyfrinach?

No comments: