pigion 9/12

Mae Derek Brockway wedi bod yn dysgu Cymraeg yn ddiwyd ers rhai blynyddoedd, a mae e nawr wedi dechrau sgrifennu llyfrau Cymraeg i blant. Dwi wedi cael copi o'i lyfr cynta - Sblash gyda Fflap a Seren a fydd e'n anrheg dolig bach handi i fy nith dwi'n meddwl.

Os ydych chi'n ffan o Aneurin Barnard (pwy sy' ddim?) beth am bleidleisio iddo yng nghwobrau theatr 'WhatsOnStage'. Allwch chi bleidleisio fan hyn yn yr adran 'Best Actor in a Musical' (does dim angen i chi pleidleisio ymhob categori. Mae Rowan Atkinson ar y blaen ar hyn o bryd ond Aneurin yn ail haeddiannol.

No comments: