gareth thomas

Llongyfarchiadau i cyn-gapten tîm rygbi Cymru, Gareth Thomas am ddod allan heddiw. Rwy'n poeni ychydig am ei fod wedi gwneud hynny yn y Daily Mail - dwi ddim yn deall pam dewis y papur arbennig hwnnw (sydd yn nodedig am argraffu yr erthygl hynod homoffobig am Stephen Gately).

Mi rydyn ni'n bell oddi yno ar hyn o bryd ond gobeithio rhyw ddydd na fydd hi'n destun newyddion fod chwaraewr rygbi (neu unrhyw berson arall yn myd chwaraeon) yn hoyw.

No comments: