tipyn o drag

Dyma hysbys i ffilm annibynnol 'A Very British Cover-Up' am gystadleuaeth brenhinesau 'drag'. Mae'r cast yn cynnwys Gareth David-Lloyd o Torchwood a mae cameo diddorol gan Colin Charvis. Mae'r ffilm wedi ei ddangos mewn rhai llefydd fel Caerdydd yn barod ond dwi ddim yn gwybod lle arall fydd cyfle - bosib mai disgwyl am DVD fydda i.

No comments: