iolo (nid yr un gyda shorts byr)

Dwi wedi bod yn gweithio tu allan i Gymru ers misoedd nawr a ddim wedi bod yn cadw lan gyda Pobol y Cwm. Felly dwi wedi colli dyfodiad y cymeriad hoyw newydd Iolo. Mae PyC wedi cynnwys nifer o gymeriadau hoyw yn y gorffennol chwarae teg ond falle wedi cadw at bortreadau fwy ystrydebol neu 'saff'.

Mae Iolo yn berson ifanc a golygus a mae hyn wedi denu sylw y bobl ar y fforwm 'Gays of Daytime' sy'n dilyn pobl hoyw mewn operau sebon ar draws y byd.

A mae rhywun wedi mynd i'r drafferth i roi cyfres o glipiau o Iolo ar YouTube. Ffordd hawdd o ddal fyny gyda'r stori felly!

'Doedd dim llawer o groeso i PyC yn Lloegr ond mae'n amlwg fod cynulleidfa parod ar gael yng nghweddill y byd.


No comments: