lawr yn mexico

Wel fe ddaeth y diwrnod mawr i Ioan ac Alice 'te, gyda'i priodas 'dawel' yn Mexico. Ni fydd yna luniau 'swyddogol' ond diolch i rywun a'i ffôn-gamera mae ganddon ni rhyw syniad o sut aeth hi.

Mae Ioan yn edrych yn smart ond dwi ddim yn gwybod pam fod e'n edrych yn grac yn y llun 'ma. Mae Alice yn edrych yn hyfryd fel arfer, gyda'i bouquet mewn un llaw a ffag a tequila yn y llall.

Ry'n ni ychydig yn siomedig nad oes unrhyw luniau o'r gweision priodas yma - Math ac Alun - ond 'na fe, rhaid disgwyl am y Wedi 7 'eglwsif'.

Mwy o luniau

No comments: