y bys i'r bae

Ie, felly, y diwrnod o'r blaen wnes i dreulio amser yn ardal Parc Cathays a Neuadd y Ddinas. Ac wrth weld y bys bach yn mynd a dod, wnes i ddechrau cyfansoddi rhyw rigwm bach plentynnaidd yn fy mhen.

Ac wrth weld y stori yma heddiw, daeth e nôl i'r cof (i diwn 'olwynion ar y bys').

Mae bys y Cynulliad yn mynd ar daith,
O Barc Cathays, i lawr i'r Bae.
A wedyn mae'r bys yn dod yn ei ôl,
O Fae Caerdydd, lan i Barc Cathays.

Mae bys y Cynulliad yn mynd rownd a rownd,
rownd a rownd, rownd a rownd.
Mae bys y Cynulliad yn mynd o Gathays,
I lawr i'r Bae, reit drwy y dydd.

Mae'r gweision sifil yn mynd ar daith,
O si-pi-tw i'r Senedd-dy,
Mae bys y Cynulliad yn enghraifft gwych,
o arian cyhoeddus, o ein harian ni.

Mae bys y Cynulliad yn mynd ar daith,
I lawr i'r Bae, a nol i'r dre.
Mae bys y Cynulliad yn mynd ar daith,
Rownd a rownd mae'n mynd o hyd.

Mae gyrrwr y bys yn ddiflas iawn,
Yn mynd rownd a rownd, a rownd a rownd.
Mae'r bys yn wag, ond mae'n dal i fynd,
Rownd a rownd, rhwng y Bae a'r dre.

No comments: