wedi saith ar flaen y gad

O na, dim neges arall am Wedi 7! Ie, flin am hynny. Ond wel, dwi newydd edrych ar rhaglen 'heddiw' (neithiwr i chi yng Nghymru) a reit ar y diwedd wnaeth Angharad sôn am beth fydd ar y sioe wythnos nesa, yn cynnwys 'lansio Wedi 7 ar Myspace'.

"Pam?" oedd fy nghwestiwn cynta. Er mwyn neidio ar bandwagon arall siwr o fod. Dwi'n deall pam fod bandiau tlawd neu blant 15 oed yn creu tudalennau (erchyll) ar MySpace, ond dwi ddim yn deall pam fod cwmniau teledu/ffilmiau eisiau gwneud hynny pan mae ganddyn nhw wefan ei hunan, yn enwedig pan fod ganddyn nhw y sgiliau i wneud gwefan sy'n gweithio ac yn edrych yn well na MySpace.

Mae'n rhan siwr o fod o'r dull 'marchnata' newydd, ond mae e ychydig bach fel sticio flyer ar bolyn lamp yn lle prynu hysbyseb ar fwrdd mawr.

Ychydig wedyn, wnes i feddwl... sgwn i os ganddyn nhw dudalen yn barod? Felly wnes i edrych am y cyfeiriad amlwg - www.myspace.com/wedi7 - a mae yna rhywun wedi ei gymryd yn barod! Mewn ffordd mae hyn yn dangos ffolineb defnyddio MySpace fel gwefan - mae'n hawdd i ffugio tudalen ar gyfer pobl neu gwmniau arall. Dwi'n edrych mlaen felly i weld lle fydd tudalen 'swyddogol' Wedi 7 yn ymddangos.

(Mewn newyddion arall.. dwi wedi symud i Blogger Beta felly dwi'n gobeithio na fydd hwn wedi torri unrhywbeth).

No comments: