cusan kevin

Dwi'n gwybod eich bod chi gyd eisiau gwybod be sy'n digwydd yng nghyfres ddrama poethaf America, Brothers & Sisters? Wel, falle ddim, ond dwi am sgrifennu amdano unwaith eto. Y newyddion da yw fod y gyfres wedi ei 'bigo fyny' am dymor llawn, sef 22 pennod. Mae'n edrych hefyd fel petai y cymeriad hoyw Kevin, sy'n cael ei chwarae gan Matthew Rhys, am fod yn gymeriad canolog i'r dyfodol, nid fel gimic fel sy'n gallu digwydd yn aml gyda teledu America.

Fe gafodd Kevin bach o ramant yn y bennod diwetha a mae rhywun hyfryd wedi rhoi clip ar youtube - dyma fe. Sgwi yn wir!

No comments: