mr cynhyrchydd

Wnes i ymweld a gwefan newydd Mr Producer heddiw, sef cwmni gwneud sbloets Stifyn Parri. Ac wrth edrych ar y dudalen gysylltu welais i lun hogyn del - Kieron. Neis. Sgwn i pam fod Stifyn wedi ei gyflogi fe 'te?

No comments: