adduned blwyddyn newydd

Blwyddyn Newydd Dda! Dwi wedi cael llu o negeseuon (wel un i ddweud y gwir) i ofyn pam nad ydw i'n blogio'n amlach. Felly adduned i 2006 fydd trio cofio sgrifennu fwy fan hyn. Ond cofiwch, ansawdd nid nifer sy'n cyfri - mae yna ddigon o rwtsh ar rhai o'r blogiau Cymraeg 'ma heb i fi ychwanegu atynt.

Sut flwyddyn oedd 2005 i fi? Wel wnes i ffeindio swydd ddiddorol, symud i Lundain, syrthio mewn cariad, ymuno a phrosiect D5 a dysgu sut i gadw cyfrinach. Flwyddyn yma dwi'n gobeithio fydd hi'n bosib symud nôl i Gymru neu dianc o grafangau amser yn llwyr os yw'r cynllun mawr am weithio...

No comments: