cymorth

Mae comedi newydd Paul Whitehouse - Help - yn mynd o nerth i nerth (BBC2, 9.30pm, dydd Sul). Mae'r gyfres yn dangos amryw o bobl (i gyd wedi eu cymeriadu gan Whitehouse) yn cael sesiwn therapi gyda'r seiciatrydd Peter (Chris Langham).

Dyma'r math o raglen sy'n atgoffa rhywun beth yw comedi da a safonol. Mae'r deialog yn ardderchog a mae pob cymeriad wedi ei lunio yn ofalus, gyda 'stori gefndir' sy'n raddol ymddangos drwy gydol y gyfres. Y perygl gyda un person yn chwarae nifer o gymeriadau yw fod pob un yn rhy debyg i'w gilydd ond gyda'r gwynebau rwber prosthetig a'r colur mae cymeriadau unigryw wedi eu creu yma - yn wir mae'n anodd adnabod Whitehouse yn rhai o'r gwynebau.

Dwi'n credu fod Paul Whitehouse yn un o'r actorion/sgrifennwyr hynny sydd ddim wedi ei werthfawrogi ddigon, efallai am nad yw'n chwarae'r gêm showbiz. Mae'n amlwg hefyd ei fod yn falch o'i Gymreictod - mae yna gymeriad o gymoedd De Cymru yn Help, ac am unwaith mae yna gymeriad Cymreig credadwy yng nghomedi Saesneg.

No comments: