chavpod

Mae defnyddwyr y teclyn bondigrybwyll iPod i gyd yn bobl hip, ffasiynol yndy'n nhw? Wel erbyn hyn, falle na yw'r ateb.

Heddiw, roeddwn yn sefyll ar y trên (dim lle i eistedd, wrth gwrs) am adref ar fîn gadael yr orsaf a fe ruthrodd dau fachgen ifanc i mewn yn llawn bywyd a sŵn. Roeddent yn edrych fel dau frawd, tua 13 neu 14 oed, wedi gwisgo'r un fath mewn tracsiwt, trainers a cap pêl-fâs. Ar ôl chwarae am dipyn gyda agor a chau ddrysau'r trên, fe dawelodd y ddau wrth i'r hynaf gymryd iPod o'i boced.

Fe gymerodd y crwt hynaf un o'r ffonau clust a'i sticio yn ei glust, a fe aeth y ffôn clust arall i glust y crwt lleiaf. A dyna lle'r oedden nhw am bum munud, yn siglo'i pennau nôl a mlaen i'r gerddoriaeth, cyn yr orsaf nesaf lle wthiodd fwy o bobl mewn i'r cerbyd cyfyng. Fe'i gwahanwyd ac o na - fe gollodd y crwt ifanc ei gysylltiad fogeiliol i'r iPod a fe bwdodd am weddill y daith.

Na, does dim diweddglo i'r stori yma.

No comments: