pigion 17/02/2010

I ddechrau dyma gyfweliad gyda Matthew Rhys a Luke McFarlane o Brothers and Sisters. Dwi ddim wedi gwylio'r sioe yna ers tipyn am mod i wedi colli diddordeb ond mae'n cadw Math mewn gwaith o hyd.

Fe wnaeth Aneurin Barnard a Iwan Rheon yn dda iawn yng ngwobrau What's On Stage, yn cystadlu yn erbyn actorion llawer mwy enwog a phrofiadol. Mae'r ddau wedi eu henwebu hefyd yng ngwobrau Olivier 2010, eto yn erbyn actorion profiadol, felly mae'n gamp i wneud hynny yn eu perfformiadau cyntaf ar lwyfannau'r West End.

Mae'r stori am y ffan rygbi wnaeth ddiosg ei gilt yn fyw ar y teledu wedi cyrraedd gwefan NBC Sports. Mae'r fideo i'w weld yma (nes i YouTube ei dynnu lawer eto) - gormod o ffys dros rhywbeth mor fach.

No comments: