cofio gyda john davies

Dwi newydd sylwi fod y rhaglen Cofio wedi bod yn cyfweld John Davies - rhaglen sy'n cyfuno hen glipiau o'r archif a cyfweliad yn stiwdio. Yn ogystal a sôn am ei fagwraeth a'i waith academaidd mae e hefyd yn sôn am ei rywioldeb. Fe wnaeth e gyfweliad emosiynol gyda rhaglen Y Byd ar Bedwar pan benderfynodd 'dod allan' yn gyhoeddus.

Nid yn unig mae John Bwlchllan yn arwr am ein dysgu am hanes Cymru, mae'n arwr am allu siarad yn onest am ei rywioldeb hefyd a gobeithio addysgu rhai o'i cyd-Gymry. Os ydych chi tu allan i Gymru, gallwch chi wylio y rhaglen ar S4/Clic.

No comments: