croen i groin

Newydd ddarganfod gwefan bach diddorol Zerocrop, sydd yn gyfansoddwr techno/electronica gyda delwedd reit wahanol. Mae'r caneuon a'r ddelwedd yn deillio o'r sîn hoyw croenben.

Mae hysbysebion bach wedi bod yng nghefn cylchgronau hoyw erioed, gan ddynion yn chwilio am ryw yn fwy na dim, ond fe symudodd hyn i'r we ac i'r teleffôn yn y 90au hwyr. Mae cael hysbyseb lleisiol ynghyd a llun yn fwy deniadol wrth gwrs a mae hyn wedi creu diwydiant newydd. Sail llawer o'r caneuon yw sampls sydd wedi cymeryd oddi ar hysbysebion ffôn gan ddynion yn cysylltu a'i gilydd.

Dwi'n hoff yn arbennig o Name Check - mae hwn yn samplo'r dynion yn dweud eu enw ar y neges ffôn ac yn gwneud defnyddio effeithiol iawn ohono.

Mae'r wefan yn defnyddio Flash mewn ffordd slic iawn a mae'r holl beth yn eitha rhywiol. Rhywbeth tanddaearol yw hyn yn y bôn ond mae'n symud y peth ymlaen o Jimmy Somerville 'ta beth. Mae'r caneuon ar y wefan dan y teitl 'Head Fuck'.

No comments: