my name.. is greg dyke

Erthygl arall yn y WoS ddoe oedd dyfynniadau o Greg Dyke yn trafod y gyfres newydd wych o Dr. Who. Mae'n dweud fod y gyfres wedi ei leoli ormod ar y Ddaear a hyd yn oed yn waeth, yng Nghaerdydd! Mae gen i barch at y Bnr Dyke am ei waith yn y BBC ond sôn am golli'r pwynt. Mi roedd lleoli'r gyfres ar y ddaear yn hanfodol er mwyn creu'r stori am y Daleks yn trio dinistrio dynoliaeth a hefyd yn ffordd o ddenu cenhedlaeth newydd o wylwyr i'r gyfres.

Mi roedd Greg Dyke dal yn Gyfarwyddwyr Cyffredinol y BBC pan gomisiynwyd y gyfres felly sdim pwynt iddo gwyno nawr os yw'n credu fod y gyfres wedi'i wneud yn 'rhad'. Yn yr hen gyfres roedd y Doctor yn dychwelyd dro ar ôl tro i Lundain ac i leoliadau ffilmio 'rhad' iawn. Fe gafodd y gwylwyr gwerth ei arian gyda'r gyfres yma fasen i'n dweud.

Yn anffodus mae'n edrych fel fod surni (haeddiannol siwr o fod) tuag at y BBC wedi lliwio barn Dyke yn yr achos yma. Nawr fod y gyfres yn llwyddiant fe fydd y cyfle yn sicr i ymestyn y storiau i arall-fydoedd yn bell o'r Ddaear a dwi'n edrych ymlaen i'r ddau gyfres nesaf i fod hyd yn oed yn fwy uchelgeisiol na'r un diweddaraf.

No comments: